Wat anderen zeggen

Ervaringen

Ik ken Lotteke als een erg deskundig en ervaren begeleider van veranderprocessen, met
name op het gebied van het inrichten van een teamgerichte arbeidsorganisatie (TAO) in
de school. Zo’n traject vraagt grote nauwgezetheid en afstemming met de specifieke
schoolsituatie. De eigen ervaringen met het organisatiemodel verbindt zij met een
gedegen kennis van de theoretische achtergronden van de TAO en een groot
inlevingsvermogen in de lastigheden van een veranderingsproces. Zij brengt lijn in het
ontwerp- en in het implementatieproces en zorgt voor een levendige interactie in het
MT of de werkgroep. En humor mag daarbij niet ontbreken.

Ben van der Hilst, onderzoeker en adviseur op het gebied van de teamgerichte
arbeidsorganisatie in het onderwijs.

Ben van der Hilst

 

Dit woordveld was het afscheidskado na 7 jaar directeur zijn van deze twee mooie scholen.

Teams WereldKidz Merseberch en WereldKidz Meent

Lotteke en ik hebben de afgelopen jaar 8 jaar intensief samengewerkt. Dit heeft tot mooie resultaten geleid bij WereldKidz. Kenmerkend voor haar manier van werken is dat ze verbindend is en met behoud van relatie helder en kritisch feedback geeft zowel op proces, inhoud en gedrag. Daarbij is ze op de hoogte van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten, die weet ze te vertalen naar praktische implementaties.

Lotteke is oplossingsgericht, schetst duidelijk alternatieven en ondersteunt de besluitvorming om tot keuzes te komen. Ze is scherp en analytisch en heeft een sterke focus op het proces, de uitvoering begeleidt ze doelgericht en planmatig. Ze bewaakt de balans tussen voortgang en wat praktisch realiseerbaar is. Dit alles doet ze met de nodige dosis humor, wat samenwerken plezierig maakt.

Wubbo Wever , bestuurder WereldKidz

“Lotteke heeft in het schooljaar 2022-2023 ons in het MBO van Terra begeleid bij de verdere implementatie van het mooie gedachtengoed van van der Hilst over teamgecentreerd organiseren (TGO).

Ze weet in de sessies heel goed de grote lijn te houden en past zich flexibel aan bij wat er speelt. Onderliggende punten maakt ze helder bespreekbaar en worden door haar vertaald naar concrete vervolgacties. Lotteke is betrouwbaar, komt afspraken na en is duidelijk en ze weet waar ze het over heeft. Daardoor heeft ze een prettige autoriteit als voorzitter en procesbegeleider in een groep die bestond uit zowel leidinggevenden als docenten”

 

Hinke Vroom, Adviseur HRM Terra

“Het schoolteam heeft zich bekwaamd in de TAO onder begeleiding van Lotteke. Dat heeft het team veel gebracht:  nemen van verantwoordelijkheid, mandaat om te beslissen, bouwteams mogen van elkaar verschillen en binnen de bouwteams worden de onderlinge verschillen beter gebruikt. In haar begeleiding geeft Lotteke het team feedback, onder andere door het stellen van vragen waarbij ze de grens opzoekt van wat het team kan horen. Dat maakt dat iedereen ‘erbij’ blijft en dat de inhoud helder blijft. De dagelijkse praktijk is oefenmateriaal waardoor de training meteen bouwteam-tijd is. Dat geeft een verdieping aan het gesprek waardoor patronen in het team zichtbaar en bespreekbaar worden. Voor mij als schoolleider is het een verademing dat de bouwteams inzicht hebben in hun patronen en hun verantwoordelijkheid en mandaat oppakken. We zijn samen meer professioneel aan het werk. Lotteke spiegelt, denkt mee, laat je zelf tot oplossingen komen en geeft advies. Wij kijken terug op een hele open, inhoudelijke samenwerking met Lotteke waarin ruimte is voor humor en speelsheid. Kortom: kwaliteit.” 

Margo Foppen, schoolleider

Nieuwsgierig wat ik kan betekenen?

Ik kom graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om dit met elkaar te verkennen.