De TAO

Teamgecentreerde arbeidsorganisatie

Een teamgecentreerde arbeidsorganisatie heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs, het innovatief vermogen van een organisatie en het werkplezier van medewerkers.

De structuur van een onderwijsorganisatie doet er toe. Dit blijkt uit het proefschrift van Ben van der Hilst, ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs” (2019).

Een teamgecentreerde arbeidsorganisatie heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs, het innovatief vermogen van een organisatie (de wendbaarheid) en het werkplezier van medewerkers.

De TAO is een visie over de vormgeving van de organisatiestructuur binnen het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO). Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe werken we samen in het belang van leerlingen/studenten?

Het is het startpunt om de focus daadwerkelijk te leggen naar de (brede) ontwikkeling van leerlingen/studenten. Het geeft professionals  meer professionele ruimte en verhoogt daardoor de onderwijskwaliteit en het  werkplezier.

Bij een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) wordt er gewerkt in kleine onderwijsteams, die een collectieve verantwoordelijkheid hebben voor de (brede) ontwikkeling van een groep leerlingen/studenten.

Het leiderschap kenmerkt zich door een vorm van nabij leiderschap, waarbij de onderwijsteams een grote mate van verantwoordelijkheid (en mandaat) hebben voor de invulling van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen/studenten, die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Een teamgecentreerde arbeidsorganisatie zegt niets over het onderwijsconcept van een school. Daarover wordt nagedacht in de onderwijsteams met als kader de onderwijsvisie van de school.

Ben van der Hilst (onderzoeker en adviseur) aan het woord

Teamgericht organiseren verhoogt kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier

Van één leraar voor één klas naar een team van leraren, collectief verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen. Dit is de basis van het organisatiemodel dat Ben van der Hilst beschrijft in zijn proefschrift over teamgericht organiseren, waarmee hij eind 2019 promoveerde. “De invoering van dit model leidt tot een schoolorganisatie waarin leraren met plezier samenwerken en kennis delen, gericht op kwaliteitsverbetering. Leraren zijn echt de baas van hun professionele praktijk.” Lees hier het artikel >>

Ben je zelf nieuwsgierig of zoek je een inspirerende inleiding voor de organisatie?

Neem dan contact met me op!