Teams

Leren samenwerken

Het goed functioneren van onderwijsteams is van groot belang om positieve effecten te bereiken met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, het innovatief vermogen van de organisatie en het werkplezier.

Binnen scholen werken we veel in teams. Samenwerken is daarbij een belangrijke vaardigheid en kan verschillende doelen hebben zoals samen leren, samen ontwikkelen, samen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen/studenten en/of met elkaar afstemmen. Dit gaat lang niet altijd vanzelf en dan kan training en/of externe begeleiding zinvol zijn om het samenwerken binnen het team verder te ontwikkelen.

Binnen een organisatie, die georganiseerd is volgens de TAO, staat het werken in onderwijsteams centraal.

Het goed functioneren van deze onderwijsteams is van groot belang om positieve effecten te bereiken met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, het innovatief vermogen van de organisatie en het werkplezier.

Onderwijsteams kunnen zich ontwikkelen in hun functioneren als team. Een goede procesbegeleider in elk team vervult hierin een belangrijke rol.

Procesbegeleider is een rol en geen aparte functie en bij voorkeur kan elk teamlid deze rol op zich nemen. In een procesbegeleiderstraining leren de (beoogde) procesbegeleiders wat hun rol inhoudt en worden belangrijke vaardigheden (verder) ontwikkeld. Het heeft de voorkeur dat de schoolleiding meedoet met deze training om met elkaar dezelfde taal te leren spreken en een gezamenlijke ontwikkeling te doorlopen. Geregeld kiezen organisaties ervoor om hele teams de procesbegeleiderstraining te laten doen, om de ontwikkeling binnen het team te versnellen.

Verdieping of het opfrissen van procesvaardigheden kan door begeleide intervisie van een groep procesbegeleiders en ook door coaching van een procesbegeleider of van het gehele team.

Edine Oosterhof (leraar) aan het woord

‘Ik voel me goed bij de verantwoordelijkheid die we als team dragen’

Hoe beleven leraren zelf het werken in een onderwijsteam? Welk effect heeft het op hun werkgeluk en op de leerlingen? Edine Oosterhof, leraar van groep 6 en 7 bij de Anne Frankschool deelt haar ervaring met TAO in de praktijk.  Lees hier het artikel >>

Zoek je begeleiding voor de ontwikkeling van een team?

Voor meer informatie wat ik kan betekenen bij de ontwikkeling van een team, neem contact op!