Leiderschap

Goede leidinggevenden zijn cruciaal

Hoe zorg je ervoor dat het binnen jouw organisatie gaat over onderwijs en over de ontwikkeling van leerlingen/studenten? Wat gebeurt er aan onderwijsontwikkeling waar leerlingen/studenten daadwerkelijk iets van merken? En wat kun je betekenen in het werkplezier van alle medewerkers?

Goede leidinggevenden zijn cruciaal voor een onderwijsorganisatie. Het is een vak dat je moet leren en goed moet onderhouden.

Leidinggeven kan eenzaam zijn en kent vele uitdagingen. Het vraagt van leidinggevenden om in ontwikkeling te blijven, ook om met plezier te blijven werken..

Soms moet je dat niet alleen doen. Er zijn diverse manieren om je eigen ontwikkeling een impuls te geven denk aan intervisie, coaching, collegiale consultatie en co-leiderschap.

Goed leiderschap is ook noodzakelijk voor een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Een organisatie die georganiseerd is rondom kleine onderwijsteams met een collectieve verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een groep leerlingen/studenten.

Het begint als leidinggevende met het hebben van een visie op de vormgeving van de organisatie (de arbeidsorganisatie). Dit is niet hetzelfde als het hebben van een onderwijsvisie, wat uiteraard ook belangrijk is.

Uiteindelijk bepaalt de leidinggevende de inrichting van de organisatie. Uiteraard met zoveel mogelijk draagvlak van het team maar soms vraagt het ook om lef om als leidinggevende knopen door te hakken.

Met een degelijke analyse van je huidige organisatiestructuur en kennis over de TAO kun je, samen met andere leidinggevenden en/of (een deel van) het team, je visie op de inrichting van de organisatie vormgeven.

Bij de implementatie van de TAO is de ontwikkeling van een passende leiderschapsstijl belangrijk.  De rol van een leidinggevende blijkt cruciaal voor het succes voor het goed functioneren van een organisatie. Dit vraagt om het (verder) ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en ook om het verdiepen van de kennis over de TAO.

Gaby de Jongh (directeur) aan het woord

Teamgericht organiseren bij WereldKidz zet leraren in hun kracht

Scholen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om het onderwijs te verbeteren. Volgens onderwijsadviseur en -onderzoeker Ben van der Hilst begint dat bij het anders organiseren van de arbeidsorganisatie. Daarom introduceert hij in zijn proefschrift over teamgericht organiseren een nieuw organisatiemodel: de Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie. Maar hoe gebruiken scholen dit model in de praktijk? Gaby de Jongh, clusterdirecteur bij WereldKidz in Zeist, vertelt over haar aanpak op zes scholen onder het motto ‘samen leren’. Lees hier het artikel >>

Ben je toe aan een impuls voor je eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van jouw organisatie?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we van gedachten wisselen wat ik voor jou en/of de organisatie kan betekenen.