Met meer werkplezier werken aan de kwaliteit van het onderwijs

De TAO

Teamgerichte arbeidsorganisatie

Leiderschap

Goede leidinggevenden zijn cruciaal

Organisaties

Een leerlinggerichte organisatiestructuur

Teams

Samenwerken ontwikkelen

Als ervaren leidinggevende en senior adviseur/trainer begeleid ik leidinggevenden, onderwijsorganisaties en teams in hun eigen ontwikkeling.

Mijn begeleiding van beginnende leidinggevenden is gericht om het vak op een authentieke wijze en met lef vorm en inhoud te geven.

Bij ervaren leidinggevenden is de focus op het verrijken van de eigen kwaliteiten en de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie een impuls te geven.

En bij teams gaat het om de ondersteuning om hun collectieve verantwoordelijkheid waar te maken en met meer plezier samen te werken.

De ontwikkeling van onderwijsorganisaties is gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier van medewerkers én leerlingen/studenten.

Vele analyses van onderwijsorganisaties maken duidelijk dat het anders kan en moet. Teveel energie en tijd lekt weg binnen het onderwijs en komt niet ten goede aan de primaire taak van het onderwijs namelijk de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten.

Mijn overtuiging en mijn ervaring is dat we binnen scholen met meer werkplezier kunnen werken aan de kwaliteit van het onderwijs in het belang van leerlingen en studenten dan nu vaak het geval is.

Door te werken vanuit een collectieve verantwoordelijkheid met kleine onderwijsteams en nabij leiderschap, bereik je andere resultaten binnen de school.

Het werken met kleine onderwijsteams met een collectieve verantwoordelijkheid voor leerlingen, kan hierin verandering brengen als het goed wordt vormgegeven. Dit  is de positieve ervaring op diverse (speciaal) basisscholen (PO) en scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs (VO) en MBO’s. En er is steeds meer belangstelling om het gedachtegoed te onderzoeken en vorm te geven in de praktijk.

 Dit blijkt ook uit het promotieonderzoek van Ben van der Hilst, ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs’ (2019) en is mede gebaseerd op mijn jarenlange ervaring binnen WereldKidz, een stichting van 28 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs.

 

Focus op Ontwikkelen

Mijn naam is Lotteke de Kruijff. Van 2014 tot 2023 heb ik als directeur onderwijs van WereldKidz het verschil gezien in de praktijk wanneer scholen gaan werken met kleine onderwijsteams volgens het gedachtegoed van de TAO (teamgecentreerde arbeidsorganisatie). Inmiddels werken meer dan 20 PO scholen waaronder een SO en VSO school van WereldKidz volgens de TAO.

Vanaf 2020 begeleid ik als opgeleid TAO-adviseur leidinggevenden en onderwijsorganisaties binnen en vanaf 2022 ook buiten WereldKidz, zowel in het PO, VO als MBO.

Werken volgens de TAO vraagt om een andere organisatiestructuur, het trainen van vaardigheden van teams, het opleiden van procesbegeleiders en coaching van leidinggevenden. Het is een wezenlijke verandering in het werken van iedereen binnen de organisatie. Het vraagt om doorzettingsvermogen en keuzes maken. Gelukkig levert het ook direct zichtbaar resultaat op.

De TAO

Teamgerichte arbeidsorganisatie

Leiderschap

Goede leidinggevenden zijn cruciaal

Organisaties

Een leerlinggerichte organisatiestructuur

Teams

Samenwerken ontwikkelen

Nieuwsgierig wat ik kan betekenen?

Ik kom graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om dit met elkaar te verkennen.