Organisaties

Een leerlinggerichte organisatiestructuur

In veel onderwijsorganisaties is er te weinig focus op de (brede) ontwikkeling van leerlingen/studenten en lukt het onvoldoende om noodzakelijke vernieuwingen daadwerkelijk te implementeren.

Onderwijsorganisaties (PO, VO, MBO en HBO) hebben te vaak een organisatie-structuur die niet effectief is. Dit levert frustraties op bij teams en leidinggevenden.

In veel onderwijsorganisaties is er te weinig focus op de ontwikkeling van leerlingen/studenten en lukt het onvoldoende om noodzakelijke vernieuwingen daadwerkelijk te implementeren.

Meestal is de organisatiestructuur historisch gegroeid met steeds meer coördinatoren en wordt er voor elke uitdaging een nieuwe werkgroep of projectgroep opgetuigd.

Het ligt niet aan de energie en de passie waarmee er wordt gewerkt binnen het onderwijs. De werkdruk wordt echter als hoog ervaren en er is een te grote uitstroom van medewerkers. Nog te veel leerlingen en studenten zijn onvoldoende gemotiveerd en vallen uit, ondanks dat elke school steeds meer maatwerktrajecten en veel keuzemogelijkheden biedt aan leerlingen en studenten.

Uit het promotieonderzoek van Ben van der Hilst, ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs’ (2019), blijkt dat een andere organisatiestructuur (de TAO) effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs, het innovatief vermogen  van de organisatie (de wendbaarheid) en het werkplezier van medewerkers.

In een begeleid onderzoekstraject is het mogelijk om de eigen organisatiestructuur te analyseren, zogenaamde zwakke koppelingen op te zoeken en te onderzoeken of de TAO een passende oplossing biedt voor de problemen waar men tegenaan loopt binnen de eigen organisatie. Op basis daarvan is het mogelijk om een verantwoorde keuze te maken om de TAO wel of niet te implementeren dan wel andere verbeteringen door te voeren in de organisatiestructuur.

Annette van Valkengoed (rector) aan het woord

Werken in leerhuisteams: teamgericht organiseren met de ontwikkeling van de leerling centraal

Het Amersfoortse Vathorst College werkte al in leerhuisteams. Maar, het kon nog beter. Daarom zette het college dit schooljaar een grote stap; de leerhuizen werden opnieuw ingedeeld en de school ging teamgerichter organiseren.
Een gevoel van hoge werkdruk, een steeds groter groeiende school en de wens om grote stappen te zetten om onderwijsontwikkeling mogelijk te maken. Dat lag ten grondslag aan de stap om teamgericht te werken. Lees hier het artikel >>

Wil je je eigen organisatie onder de loep nemen?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik meer vertellen over een begeleid onderzoekstraject en worden de aandachtspunten voor  een traject op maat met elkaar besproken.